NASZA OFERTA

Wykonujemy badania kierowców (wszystkie kategorie prawa jazdy), operatorów, instruktorów i egzaminatorów, osób do prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej, pracy w warunkach uciążliwych i czynnikach szkodliwych i itp.

PONADTO, BADANIOM PSYCHOLOGICZNYM PODLEGAJĄ:
1. Kandydat na instruktora nauki jazdy i egzaminatora,
2. Kierujący pojazdem w stanie nietrzeźwości lub po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu,
3. Kierujący będący sprawcą wypadku drogowego, w którym jest zabity lub ranny,
4. Kierujący skierowany przez lekarza,
5. Osoba przewidziana do szkolenia na kierowcę na potrzeby wojska,
6. Osoba ubiegająca się o przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym,
7. Osoby kierujące pojazdem uprzywilejowanym.

OŚRODEK PROPONUJE USŁUGI W ZAKRESIE:
Diagnozy Psychologicznej ( na potrzeby własne, lekarza, szkoły, ZUS i innych instytucji).

BADANIA PSYCHOLOGICZNE DOTYCZĄ TAKŻE:
- Osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami,
- Osób skierowanych na badania przez lekarza, pracodawcę,
- Operatorów sprzętu budowlanego i drogowego,
- Maszynistów lokomotyw,
- Operatorów wózków widłowych i akumulatorowych,
- Pracowników obsługujących maszyny w ruchu, pracujących na wysokości itp.

W OŚRODKU PRZEPROWADZA SIĘ BADANIA PSYCHOLOGICZNE:
- osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń,
- osób ubiegających się o pozwolenie na nabywanie oraz przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego,
- osób ubiegających się lub posiadających licencję detektywa,
- osób ubiegających się i wykonujących pracę inspektora transportu drogowego,
- osób ubiegających się i zatrudnionych do ochrony osób i mienia
- kandydatów i funkcjonariuszy straży miejskiej, gminnej,
- kandydatów do objęcia urzędu sędziego, kandydatów na prokuratorów i kuratorów sądowych,
- osób ubiegających się o prawo do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą albo bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

images

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

CZEKAMY NA CIEBIE