Nasz Zespół

W Ośrodku przyjmują psycholodzy:
- Iwona Gul,
- Małgorzata Orzeł,
- pedagog i logopeda Barbara Pieszak.

Ponadto Ośrodek współpracuje z:
- lekarzem pediatrą,
- neurologiem,
- psychiatrą,
- oligofrenopedagogiem,
- lekarzem medycyny pracy – uprawnionym do badań kierowców.